Mots-clé : Nino Gvetadze

Schumann par Nino Gvetadze

par

Robert Schumann (1810-1856) : "Einsam"Arabeske op. 18 - Kinderszenen op. 15 - Kreisleriana op. 16 - Waldszenen op. 18 nr. 7 (Vogel als Prophet) - 3 Romanzen op. 28 nr. 2 (Einfach). Nino Gvetadze,  2020, livret en anglais, 67' . Challenge Classics CC2855